יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת חוזרים והודעות מידע כללי ספריה חדר מורים יצירת קשר

הנדון: נוהל כניסת הורים לבית הספר "ביאליק" בהתאם לנוהלי ביטחון, בטיחות ושעת חירום ובהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 5.3.9. נוהל זה נועד לשמור על ביטחון הילדים במוסד החינוכי. להלן נוהל כניסה למוסד חינוכי: ההורים מוזמנים ללוות את ילדיהם עד השער. אין להיכנס לכיתות במהלך יום הלימודים ללא אישור הנהלת ביה"ס. לאחר ששערי המוסד החינוכי ייסגרו אסור להכניס אנשים, כולל הורים ואחים או אחיות של תלמידים, ללא אישור מנהל מוסד החינוך. המאבטח יוודא עם מזכירות בית הספר אם המבקר מוזמן לפגישה ולאחר מכן יוכנס לבית הספר. המבקרים בביה"ס כפופים להוראות הכניסה של מאבטח בית הספר ומחויבים בדיקה ורישום על ידי מאבטח בית הספר. רשאי מאבטח בית הספר שלא לאשר כניסת מבקר אשר מסרב להישמע להוראותיו. מאבטח בית הספר רשאי להחליט לאשר או לא לאשר כניסה של כל מבקר . חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של כל תיק, למרות שהמבקר קיבל אישור כניסה. המאבטח יוודא שמבקרים מגיעים למזכירות ביה"ס ולא מסתובבים בשטח ביה"ס. איש צוות ילווה מבקר אשר לא הוזמן לפגישה, במידה וביה"ס החליט לאשר כניסתו לשטח ביה"ס. המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס רק עם אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס ובליווי מבוגר. חל איסור על מבקר / הורה לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור הנהלת המוסד. הורים ומבקרים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק. תלמיד שסיים את לימודיו, אינו רשאי להישאר בשטח ביה"ס, אנא דאגו לאסוף את ילדכם בזמן. מבקר אינו יכול להיכנס עם בעל חיים למוסד חינוכי. אין לעשן בשטח בית הספר, הגבלה זו חלה הן על הצוות העובדים והן על המבקרים בבית הספר. הקפידו לשמור על הנהלים למען ביטחון תלמידי ביה"ס. תודה על שיתוף הפעולה, בברכה, יריב פוזנר עדי בירן-פגץ אודי ארביב רכז ביטחון מנהלת ביה"ס יו"ר ועד ההורים

 
 
חוזרים והודעות
פרויקטים בית ספריים
תמונות מחיי בית ספר
מקצועות לימוד
דבר המנהלת
מפי הורים
ערך החודש ומפתח הלב
מועצת תלמידים
בית הספר הראשון – "ביאליק"
תמונות מחזור
הבוגרים שלנו
פינה לכל כיתה
סביבה מקוונת בשעת חירום
למידה בשעת חירום