יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת חוזרים והודעות מידע כללי ספריה חדר מורים יצירת קשר

חזון בית – ספר "ביאליק" יצמיח ויעודד מצוינות לימודית – הישגית תוך פיתוח היכולת האישית של התלמידים, המערכת הערכית שלהם וכישורים ומיומנויות החשובים לחיים ולמימוש העצמי. בית – הספר יספק תשתית לטיפוח בוגרים בעלי זהות וזיקה למורשת ולתרבות עם ישראל וארץ ישראל, ובעלי יכולת ליצור דיאלוג עם עצמם ועם החברה. בית – הספר יטפח מודעות בקרב בוגריו לחשיבות השמירה על הסביבה, יחזק את תחושת השייכות אליה ויעודד את הנתינה לחברה ואת המעורבות בקהילה. מטרות 1. לקדם הישגים לימודיים ולטפח מצוינות בארבע תחומי הליבה (עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדעים) בקרב הילדים. 2. להקנות לילדים מיומנויות ליצירת דיאלוג ויכולות של שיתוף פעולה. 3. להכיר לילדים את מורשת ותרבות עם ישראל וארץ ישראל. 4. ליצור מודעות ולעודד נתינה לסביבה הקרובה בקרב הילדים.

 
 
חוזרים והודעות
פרויקטים בית ספריים
תמונות מחיי בית ספר
מקצועות לימוד
דבר המנהלת
מפי הורים
ערך החודש ומפתח הלב
מועצת תלמידים
בית הספר הראשון – "ביאליק"
תמונות מחזור
הבוגרים שלנו
פינה לכל כיתה
סביבה מקוונת בשעת חירום
למידה בשעת חירום