יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת חוזרים והודעות מידע כללי ספריה חדר מורים יצירת קשר

תקנון.doc "אני מאמין" ה"אני מאמין" החינוכי של בית הספר מושתת על ערכי כבוד האדם, על הכרה בחשיבות ערכי אהבת המולדת, אהבת האדם ועל ערכי איכות הסביבה. לאורם של ערכים אלו בית - הספר מחנך את הילדים ונוהג בחיי היום – יום. אנו מאמינים שעל בית הספר להקנות לתלמיד, הילד של היום, כאדם וכאזרח של מחר, פתיחות לדעות ולגישות חדשות, לחנכו לחשיבה עצמאית וליכולת להתמודד עם אתגרים בעולם משתנה. חינוך זה, המושתת על שוויון וכבוד הדדי,יובילו לחברה המבוססת על עזרה הדדית והתייחסות בכבוד לכל אדם באשר הוא אדם. ערכים אלו הם המתווים את התהליכים הלימודיים והחברתיים בבית – הספר. אנו מאמינים שיש לשלב חיי חברה פעילים עם מסגרת לימודים מתקדמת, ולפיכך אנו מאפשרים מתן שיעורים במגוון תחומים להעשרת עולם התלמידים, ואלה יובילו להשתלבותם בחברה ולתרומתם לה. בית – הספר מודע לשונות הקיימת באוכלוסיית בית – הספר ומפתח מגוון דרכי הוראה ולמידה המאפשרות גישה לכל תלמיד והנוטעת בכל תלמיד את האמונה ביכולתו. בית – הספר מאמין כי פיתוח כלים והזדמנויות למידה יתרמו למימוש יכולות אלו ומתחייב לעשות זאת. בית – הספר מאמין כי יוכל לקיים ולממש את כל הכתוב לעיל בזכות שיתוף פעולה של הצוות החינוכי עם ההורים והתלמידים. "אֵין הַדָּבָר תָּלוּי אֶלָא בִּי" (במדבר רבה, פרשה ח')

 
 
חוזרים והודעות
פרויקטים בית ספריים
תמונות מחיי בית ספר
מקצועות לימוד
דבר המנהלת
מפי הורים
ערך החודש ומפתח הלב
מועצת תלמידים
בית הספר הראשון – "ביאליק"
תמונות מחזור
הבוגרים שלנו
פינה לכל כיתה
סביבה מקוונת בשעת חירום
למידה בשעת חירום