יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת חוזרים והודעות מידע כללי ספריה חדר מורים יצירת קשר

כתובת בית הספר: רח' ביאליק 17, נתניה ת.ד 1682 מיקוד:42263 טלפונים: טל' ביה"ס: 09-8626671 פקס בית הספר:09-8829585 מזכירות בית הספר: פתוחה לקהל ההורים בימים א'-ה' בין השעות 14:00-08:00 ביום ו' בין השעות 11:30-08:00

 
 
חוזרים והודעות
פרויקטים בית ספריים
תמונות מחיי בית ספר
מקצועות לימוד
דבר המנהלת
מפי הורים
ערך החודש ומפתח הלב
מועצת תלמידים
בית הספר הראשון – "ביאליק"
תמונות מחזור
הבוגרים שלנו
פינה לכל כיתה
סביבה מקוונת בשעת חירום
למידה בשעת חירום